ralph

Wie is Ralph?

Ralph de Backer (1984) studeerde af als apotheker aan de Universiteit Utrecht. In de studie stond ziekteleer (pathologie), geneesmiddelenleer (farmacologie) en zorgverlening centraal. Tijdens zijn specialisatie is dit onder andere aangevuld met reflectie en situationeel leiderschap.

Naast apotheker is Ralph ook echtgenoot van Astrid en vader van Jesse, Levi en Eva.

Ralph ging farmacie studeren om mensen beter te maken en dat drijft hem ook als coach. Hij kwam door zijn werk als apotheker steeds meer in een coachende rol terecht en startte in het najaar van 2017 met de opleiding “Coaches voor Farmacie”, gesteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze rondde hij medio 2018 af.

'Net zoals de complexiteit van de meeste systemen is het in de zorg en in het bijzonder in de farmacie nog ongebruikelijk om dit mensenwerk ook echt als mens te doen: onbevooroordeeld en de waarheid waarnemend zoals die zich aan je openbaart'

Coachen werd een hobby, naast het werk in de apotheek. Zowel binnen en buiten de apotheek houdt Ralph zich graag bezig met ontwikkeling. Van anderen én zichzelf. Na een cursus bij de TA academie begon hij een opleiding “Systemisch Coachen” aan het Bert Hellinger Instituut Nederland.

Sinds 2020 is Ralph als coach geregistreerd bij de Nederlandse Organisatie voor Beroepscoaches (NOBCO). Hoewel hij zich er niet toe beperkt, is het systemisch werk in zijn manier van coachen altijd wel aanwezig.

In de loop van 2020 begon Ralph ook met het aanbieden van trainingen en zette – in samenwerking met twee collega’s – een introductietraining “Systemisch werken in de zorg op”, die vanaf 2021 breed beschikbaar is voor zorgprofessionals.

'De behoefte van degene (of groep) die wordt gecoacht is leidend en daarin vervul ik een bijzondere rol. Ik ben de meest en de minst aanwezige in de coaching. Ik werk via degene die wordt gecoacht, maar ik ben er voor diens hele systeem.'